Strategi

De flesta företag har vid det här laget insett vikten av att ha en närvaro på sociala medier. I många fall skapades företagens konton i de olika kanalerna för många år sedan utan att någon strategi utarbetats – ofta som ett resultat av att eldsjälar i organisationen insett att ”vi måste ju finnas på sociala medier!”. En del företag funderar fortfarande kring vad eller hur de ska vara på sociala medier, de publicerar innehåll sporadiskt; reaktivt eller spontant, med samma innehåll i samtliga kanaler. Ofta är det det dåliga samvetet om att det är hög tid att publicera något som får styra innehållet. Andra företag har klarat av att skapa innehåll som blir viralt med oräkneligt antal likes, men famlar i mörkret kring hur det påverkat företaget eller verksamhetens målsättningar.


Vi hjälper våra kunder att skapa en röd tråd i sin närvaro på sociala medier. Vi tar fram och upprättar strategier som ska stötta de övergripande affärsmålen, identifierar målgrupperna och sociala medier-kanalerna. Genom föreläsningar, workshops, rådgivning, guider och policys ser vi till att våra kunder får rätt utgångsläge, smidiga processer, genomtänk innehåll, och kunskapen för att lyckas på sociala medier.