Social Selling

Dagens kunder har som bekant konstant tillgång till onlineresurser såsom Google för att på egen hand hitta lösningar på sina problem och göra sin egen research. Ett ytterligare lager är sociala medier - där beslutsfattare på företag kan nå ut till sina jämlikar och externa experter, för att be om råd och inleda diskussion inför kommande köpbeslut. Detta bidrar till att kunder idag har tillgång till 20 gånger mer information om er och era konkurrenter, än vad de kunde för fem år sedan. När kunden väl får kontakt med en säljare, har så många som 90% redan beslutat om de ska göra en affär med er eller inte.


Utöver detta är Generation C (den uppkopplade, kommunikativa generationen) större än någonsin och är fullständigt digitala, mobila och sociala. Med andra ord; de kunder, säljare och anställda som du samspelar med i framtiden kommer sannolikt att helt kommunicera, köpa och sälja genom sociala medier. Om du då inte är beredd på att nå dem där, riskerar du att inte nå dem överhuvudtaget.

Vi ser Social Selling som det mest givna svaret på den nya ”sociala köpprocessen” - att bygga starka relationer med kunder och intressenter. Konceptet består av fyra byggstenar:

Bygga upp ett personligt varumärke
Expandera sitt nätverk med de rätta kontakterna
Bli en ”thought leader” genom kunskap, insikter och åsikter
Skapa starka relationer


Social Selling har snabbt blivit populärt i en mängd olika branscher världen över, med störst genomslag bland B2B-företagen. Social Selling sker oftast över LinkedIn, men beroende på var man bäst når ut till sina kunder och intressenter går konceptet att applicera på andra sociala plattformar såsom Twitter och Facebook.


Social Selling betyder inte att man ska upphöra med de traditionella säljtekniker man använder sig av idag. Snarare är det ett steg framåt i utvecklingen mot att göra affärer mer effektivt och framgångsrikt. Vi hjälper våra kunder att göra Social Selling en del av företagens DNA genom kurser, föreläsningar och coaching. Typiska deltagare är:

Säljare
Chefer och ledningsgrupp
Marknad och kommunikatörer
Produktchefer