Innehåll

Vi träffar dagligen företag där ansvaret för de sociala medierna är otydligt i organisationen; ibland ligger det på en praktikant eller på en enskild individ på marknadsavdelningen. Ofta är det ett ansvar som får skötas vid sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna. Givet i sådana situationer är att både kvalité, dialog med kunder och innehållstematiken blir lidande.


Oavsett bransch eller företag råder det ingen tvekan om att sociala medier kräver sin organisation med tydliga roller och ansvar. Vem skapar innehåll? Vem publicerar? Vem modererar? Vem annonserar och analyserar, och vem blickar framåt och utvecklar? Vi hjälper våra kunder för att få rätt process på plats med alla nödvändiga roller tydligt definierade. Vi tar också många uppdrag där vi avlastar våra kunders arbetstoppar eller vid tillfällig krishantering. Lika ofta ansvarar vi kontinuerligt för många av våra kunders community management med moderering. Alltid med hög kvalité och snabb respons.


Med den enorma mängd innehåll som finns på sociala medier idag, blir det alltmer viktigt att företag producerar ”smart innehåll” – innehåll som är kvalitativt snarare än kvantitativt och som sticker ut ur mängden. Mångas uppfattning är att kvalité betyder stora budgetar för dyra produktioner. Vi vill hävda att så inte alltid är fallet. Med god framförhållning och en stabil innehållsprocess, med definierad tematik och god kunskap om de verktyg som används, går det att skapa kostnadseffektivt innehåll med hög kvalité.


Vi anser att innehåll ska produceras enligt en strategi och att varje inlägg ska stödja de övergripande och tydligt satta målen för sociala medier (och därmed också affärsmålen). Vi hjälper våra kunder i allt från att skapa innehållsstrategier och koncept som ska stötta dem i innehållsproduktionen, till det pågående löpande innehållsarbetet. Det innebär att vi ofta planerar, producerar och publicerar innehåll åt våra kunder. Vi är experter på att skapa copy för sociala medier, längre artiklar och blogginlägg, animationer, filmer, appar och kampanjer.