Annonsering

I bruset av innehåll och annonser på sociala medier idag, är det nästan omöjligt att nå den önskade målgruppen utan att sponsra innehållet. På grund av de algoritmer som de olika plattformarna använder räknar man med att mindre än 10 % av företagets följare nås av det publicerade innehållet om man inte betalar för det.

 

Vi hjälper våra kunder att nå rätt målgrupp med sitt innehåll och uppmuntrar successivt Call to actions så som köp, appnedladdningar, trafik till hemsidan eller kanske engagemang i diskussioner. Det gör vi genom att skapa kostnadseffektiva kampanjer med relevanta målsättningar, mot den önskade målgruppen med löpande testning och optimeringsarbete.