Kunder

Våra kunders målsättningar är också våra. Vi lägger ned den tid som krävs för att förstå våra kunders affär och verksamheter, för att på bästa möjliga sätt föreslå hur sociala medier kan vara en bidragande faktor till att målsättningarna också nås.

 Det handlar inte alltid om att nå en ökad försäljning; lika ofta handlar det om att re-positionera ett varumärke eller en produkt, att öka medvetenheten om bolaget hos framtida arbetskraft, rekrytera eller att bygga sammanhållning och stolthet bland personalen.

 Främst av allt ser vi till att avslöja alla våra hemligheter om vilken påverkan sociala medier har genom mätbara resultat direkt knutna till de satta målen. Se några av våra lyckade samarbeten nedan.

Taxi Stockholm

Taxi Stockholm är den ledande partnern för taxitjänster i Stockholm och stockholmarnas taxibolag sedan över 100 år. Med höga ambitioner i kundmötet, ständig utveckling av tjänster för företag och privatpersoner och 1600 bilar arbetar företaget året om och dygnet runt för att ge den bästa servicen.

Stora Enso

Stora Enso är den globala nytänkaren inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. De tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda sina kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. 

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.