Making business social

Sociala medier är idag en strategiskt viktig del av ett företags marknadsföring och kommunikation. Genom att allokera både budget och resurser till dessa kanaler ökar möjligheten att påverka organisationens resultat positivt. Vi på Dingle hjälper våra kunder att inkorporera sociala medie-plattformarna i verksamhetens olika delar; Marknad, Kommunikation, Försäljning och HR. Alltid med strategisk höjd och alltid enligt tydliga mätbara mål. We make business social, helt enkelt.

TJÄNSTER

Urval av våra kunder

Taxi Stockholm

Taxi Stockholm är den ledande partnern för taxitjänster i Stockholm och stockholmarnas taxibolag sedan över 100 år. Med höga ambitioner i kundmötet, ständig utveckling av tjänster för företag och privatpersoner och 1600 bilar arbetar företaget året om och dygnet runt för att ge den bästa servicen.

Läs mer

Stora Enso

Stora Enso är den globala nytänkaren inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. De tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda sina kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. 

Läs mer

SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer